Sözleşmeler

Kullanım Koşulları

Bu internet sitesine girmeniz veya bu internet sitesindeki herhangi bir bilgiyi kullanmanız aşağıdaki koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir.

Bu internet sitesine girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan Johnson Health Tech Turkey Spor ve Sağlık Malz. Tic. A.Ş sorumlu değildir. JOHNSON, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

JOHNSON işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.

JOHNSON, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Bu internet sitesi JOHNSON’ın kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. JOHNSON, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

JOHNSON bu internet sitesinin genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesindeki tüm bilgi, resim, Matrix Fitness, Horizon Firtness, Vision Fitness markası ve diğer markalar, www.johnsonfitness.com.tr alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Internet sitesinde bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dâhil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Internet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. JOHNSON’ın burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

Kredi kartı bilgileriniz yalnızca sipariş işlemi gerçekleştirilirken kullanılır ve kesinlikle veri tabanında kayıtlı olarak tutulmaz. JOHNSON kredi/banka kartı bilgilerini sitede tutmayacağını, bilgilerin anlaşmalı firma (banka yahut diğer ödeme sistemleri) sunucularında tutulacağını beyan eder.

JOHNSON, dilediği zaman bu KULLANIM KOŞULLARI sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutmaktadır ve kullanıcılarına siteye her girişte bu sayfayı ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.

 

Ön Bilgilendirme

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

 

1.KONU

İşbu Satış Sözleşmesi Ön Bilgi Formu’nun konusu, SATICI’nın, TÜKETİCİ’ye satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun – Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

 

İş bu ön bilgilendirme formunu kabul etmekle TÜKETİCİ, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

 

 1. SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı :Johnson Health Tech Turkey Spor ve Sağlık Malz. Tic. A.Ş.

Adres : Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. WindowIst Tower No:26/3 Sarıyer/İstanbul

Telefon : 

Eposta :[email protected]

(Mersis No: 0484191623500001)

 

 1. TÜKETİCİ BİLGİLERİ (Bundan sonra TÜKETİCİ olarak anılacaktır.)

TÜKETİCİ bilgileri ödeme sayfasında yer alacaktır.

 

 1. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

4.1 Malın / Ürün/Ürünlerin / Hizmetin temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yer almaktadır. Ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.

4.2 Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4.3 Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı ÖDEME SAYFASINDA belirtilmiştir.

 

 

 1. GENEL HÜKÜMLER

 

5.1. TÜKETİCİ, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. TÜKETİCİ’nin, Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından TÜKETİCİ’ye verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

5.2. Sözleşme konusu her bir ürün, aksi yazılı olarak belirtilmedikçe 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile TÜKETİCİ’nin yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki “ön görülen kargoya verilme ve/veya teslimat tarihi” kısmında belirtilen süre zarfında TÜKETİCİ veya TÜKETİCİ’nin gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün TÜKETİCİ’ye teslim edilememesi durumunda, TÜKETİCİ’nin sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. 

 

5.3. SATICI, sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine sağlam, standartlara uygun bir şekilde işin gereği olan bilgi ve belgeler ile işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. 

5.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan TÜKETİCİ’yi bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir. 

 

5.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli TÜKETİCİ’ye iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

5.6. TÜKETİCİ, sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’ nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

5.7. TÜKETİCİ, Sözleşme konusu ürünün TÜKETİCİ veya TÜKETİCİ’nin gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra TÜKETİCİ’ye ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmemesi halinde, TÜKETİCİ Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

5.8. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu TÜKETİCİ’ye bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. TÜKETİCİ da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkına haizdir. TÜKETİCİ tarafından siparişin iptal edilmesi halinde TÜKETİCİ’nin nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. TÜKETİCİ’nin kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin TÜKETİCİ tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. TÜKETİCİ, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından TÜKETİCİ hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra TÜKETİCİ’nin hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, TÜKETİCİ, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

 1. GEÇERLİLİK SÜRESİ

İşbu formda yer alan ürün ya da hizmete ilişkin olarak tüketiciye sunulan tüm bilgiler ve vaatler kampanya yayın süresi kadar geçerli olup bu günden sonra SATICI tarafından işbu formda verilen bilgi ve vaatlerle bağlı kalınmadığı ihtar olunur. Kampanya yayın süresi sonunda TÜKETİCİ tarafından satın alınmış ürün ya da hizmetin SATICI’nın tedarikçi firma stoklarında olmaması ve eşit kalitede ve fiyatta muadil ürünün de bulunmaması halinde SATICI’nın, TÜKETİCİ’nin ödemiş olduğu bedeli iade etme hakkı saklıdır.

 1. CAYMA HAKKI

7.1. TÜKETİCİ; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, malı teslim aldığı veya TÜKETİCİ tarafından gösterilen üçüncü kişinin malı teslim aldığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar. Ancak TÜKETİCİ, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

TÜKETİCİ’nin cayma hakkını kullanması halinde, süresi içerisinde yapılan cayma beyanından sonra

A)Montaj ve/veya kurulum gerektirmeyen küçük ürünler için satın almış olduğu ürünü SATICI’nın anlaşmalı olduğu Kargo firması yolu ile yukarıda anılan bildirimin yöneltildiği tarihten itibaren 10 (on) gün içerisinde SATICI’ya veya sağlayıcıya veya yetkilendirmiş olduğu kişiye geri gönderilmesi gerekmektedir. TÜKETİCİ cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi ilettiği tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malı SATICI’ya veya sağlayıcıya veya yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermediği durumda, cayma hakkı talebi geçersiz sayılacaktır.

 

 1. B) Montaj ve/veya kurulum gerektiren ürünler için SATICI’nın çağrı merkezinin yönlendirdiği SATICI yetkilileri tarafından söz konusu ürün iade alınır.

İade ürünün anlaşmalı kargo firması ile gönderilmesi halinde cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ya ait olacaktır. Cayma hakkının kullanımında SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firması dışında ürün iade gönderimi olması halinde iade gönderi kargo masrafları TÜKETİCİ tarafından karşılanacaktır.

Satici, Cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli, tüketiciye hiçbir masraf yüklemeksizin iade eder. 

ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.

10.3. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

 

 1. CAYMA HAKKININ İSTİSNALARI

Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, TÜKETİCİ aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz,

 1. a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler,
 2. b) TÜKETİCİ’nin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler,
 3. c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler, niteliği itibarıyla; tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar,

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler,

 1. d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler,
 2. e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler,
 3. f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler,
 4. g) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya TÜKETİCİ’ye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler,
 5. h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, TÜKETİCİ’nin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
 6. YETKİLİ MAHKEME

TÜKETİCİ; şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ve ilgili mevzuat gereğince ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde yetkili Tüketici Hakem Heyetlerine, bu değerleri aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’ne yapabilir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN AÇIK RIZA BELGESİ

JOHNSON, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında ve Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilere İlişkin Bilgilendirme Belgesi’ne uygun olarak kişisel verilerinizi işlemektedir. Kişisel verilerinizin kanun kapsamında ve ticari yükümlülükler gereği işlenmesinin dışında, kişisel verileriniz aşağıda listelenen hizmetlerin kullanımına uygun olarak işlenecektir:

Kişisel Verilerin Korunması Politikası

 •            Benzer ürün ve hizmetler hakkında sizi bilgilendiren, bilgilendirici e-postalar, bültenler 

              ve diğer belgeleri göndermek.

 •            Ürün veya hizmet sonrasında geri bildiriminizi istemek için sizinle iletişime geçmek.
 •            Yarım kalmış satış işlemi olması durumunda size bir hatırlatma göndermek.

(Bu bildirimlere ilişkin aboneliğinizi her zaman derhal iptal edebilirsiniz ve e-postadaki veya başka bir mesajdaki bağlantıya tıkladığınızda ücret alınmaz.)

 •            Posta, e-posta, SMS, telefon veya diğer elektronik araçlarla pazarlama, reklam ve                

              kamuoyu yoklaması amaçlarıyla sizinle iletişime geçmek.

(Bu durum JOHNSON ürünleriyle alakalı bilgi, e-ticaret faaliyetleri, özel teklifler, promosyonlarla birlikte yerel mağaza açılışları, faaliyetleri veya spor etkinlikleri bilgilendirmesini de içermektedir. Sizinle, size özel ilgi duyabileceğiniz bilgilerle ilgili iletişim kurabilmek için (Bunlarla kısıtlı kalmamak üzere, örneğin, e-mağazalardaki alışveriş davranışınız, JOHNSON fiziki mağazalarında sadakat programlarını kullanımınız, ürünleri değerlendirme ve incelemeleriniz, müşteri hizmetlerimizle olan iletişim geçmişiniz, bülten tıklama veya açılış sonuçlarınız, internette gezinme davranışınız (web izleme), abone olduğunuz bülten türleri, promosyonlara veya etkinliklere katılımınız ve mobil uygulamalarınızın kullanımı gibi bizimle olan genel etkileşiminiz birleştirilecek, analiz edilecek ve kullanılacaktır.)

 •            Pazarlama, reklam ve/veya kamuoyu yoklaması amaçlarıyla iletişim bilgilerinizin JOHNSON içerisinde bulunan diğer şirketlere sağlanması “İtiraz etme hakkı” ve “Düzeltme talebinde bulunma hakkı” gibi haklarınız konusunda bilgi ve özellikle izninizi geri çekmek konusunda lütfen JOHNSON ile iletişime geçin.
 •            Verilerinizin yurtdışında da mukim olabilecek ve/veya JOHNSON sunucularının veya veri tabanı depolama tesislerinin yurt dışında bulunabileceği diğer JOHNSON ve diğer üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları veya veri işlemcileri şirketlerine aktarılması. Bu açık izni vererek, verilerinizin burada açıklandığı üzere yurtdışına aktarımını ve saklanmasını onaylar ve kabul edersiniz. Diğer bütün durumlarda, veriler, kanunen iznimiz olmadığı sürece ön onayınız olmadan aktarılmayacaktır.
 •            Müşteri memnuniyeti hakkında araştırma yapmak.
 •            Başvuru ve şikâyetlerinizi değerlendirmek.
 •            Kimlik doğrulama prosedürlerini uygulamak.
 • Çalıştığımız kurum ve kuruluşların ve diğer bağlı şirketlerimizin hizmet sunumu.
 • Üçüncü tarafları kullanabileceğimiz kredibilitenizi değerlendirmek amacıyla verilerinizi kullanmak.

İşbu belgede kişisel verilerinizin alınan hizmetlerle ilgili Johnson Health Tech Turkey Spor ve Sağlık Malz. Tic. A.Ş. tarafından kullanımını ve işlemini kabul ederek açık rıza vermektesiniz.

VERİ İŞLEME FAALİYETLERİ

 Verilerin işlenmesi verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya uygun prosedürler, teknik ve elektronik araçlar yardımıyla gerçekleştirilecektir ve veriyle ilgili olarak toplama, kaydetme, organizasyon, depolama, danışma, hazırlık, değiştirme, seçme, bilgi bulma, hizalama, kullanım, kombinasyon, öbekleme, iletişim, yayma, silme ve imha işlemlerinden, ya da bu faaliyetlerden iki veya daha fazlasının kombinasyonundan oluşur.

 BU VERİLERİ NİÇİN İŞLİYORUZ? İŞLEMENİN AMAÇLARI VE HUKUKİ DAYANAKLARI

JONHSON, İnternet Sitesi aracılığıyla toplanan Kişisel Verilerinizi aşağıdaki amaçlarla kullanmak niyetindedir:

 1. Hesap oluşturma izni vermek; JONHSON’dan bilgi almak ve anlık bildirimlerle size uyarılar göndermek de dâhil olmak üzere, talep ettiğiniz cevap veya hizmetleri sağlamak; JONHSON’ın herhangi kayıt hizmetine yönelik oturum/şifre bilgilerinizi kaybetmeniz veya unutmanız halinde kimliğinizi doğrulamak ve size yardımcı olmak; kayıtlı bir kullanıcı profili oluşturmanıza ve sürdürmenize imkân vermek; talep ettiğiniz işlem ve kayıtları işlemek; gerektiğinde sizinle temasa geçmek ve e-postalar da dâhil olmak üzere istek ve sorgularınıza cevap vermek; hizmet olarak abone olduğunuz bültenleri size göndermek (sadece bilgilendirici içeriğe sahip olanları); talep edebileceğiniz herhangi diğer hizmeti sunmak (“Hizmet Temini”).

 Söz konusu işleme, talep edilen hizmetlerin sağlanabilmesi ve dolayısıyla, taraf olduğunuz bir anlaşmanın ifa edilebilmesi ya da herhangi bir anlaşmaya girmeden önce talep ettiğiniz tedbirlerin tatbik edilebilmesi için gerekli olduğundan, ilgili amaçlar için verilerin işlenmesi konusunda herhangi onay gerekmez (KVKK madde 5/2/c).

 Kişisel Verilerinizi bu amaçlar için JONHSON’a verme zorunluluğunuz yoktur; ancak vermemeniz halinde, JONHSON size herhangi hizmet sunamayacaktır.

 1. Doğrudan pazarlama da dâhil olmak üzere pazarlama, promosyon ve reklam yapmak, ayrıca JONHSON’ın ürünleri ve hizmetleriyle ilgili olarak e-posta, SMS, anlık bildirim, pop-up bantlar, anında mesaj, operatör tarafından telefon aramaları, JONHSON’ın sosyal medya sayfaları aracılığıyla çalışmalar, araştırma, piyasa istatistikleri veya anketleri gerçekleştirmek (“Pazarlama”).

Bu amaçlarla yapılacak işleme operasyonları onayınıza tabidir. Kişisel Verilerinizin JONHSON tarafından kullanılması için onay verme zorunluluğunuz kesinlikle yoktur ve bunları vermemek sizin için herhangi olumsuz sonuç doğurmaz. Verilen herhangi onay daha sonradan geri alınabilir.

 1. İnternet Sitesini kullanarak önceden talep etmiş olduklarınıza özdeş veya benzer, JONHSON tarafından sağlanmış ürünler ve hizmetlerle ilgili doğrudan e-posta yoluyla pazarlama metinleri göndermek suretiyle gelecekteki pazarlama, promosyon ve reklam faaliyetleri için (“Soft Spam”).

Bu amaçlarla yapılan veri işlemesi, JONHSON’ın kendi sağladığı ve İnternet Sitesinden önceden satın almış olduklarınıza özdeş veyahut benzer ürün ve hizmetlerle ilgili olarak size doğrudan e-posta pazarlama mesajları yollamadaki meşru menfaatine dayanır. Bu türden iletilerin alt kısmında bulunan linkleri kullanmak suretiyle söz konusu iletileri engelleyebilirsiniz; bu blokaj sizin için herhangi olumsuz sonuç doğurmaz (yalnızca JONHSON’dan bu tür iletiler almazsınız).

 1. Profil oluşturma çerezlerini kullanarak (“Profilleme”) İnternet Sitesinde seçtiğiniz tercihlere ve yaptığımız seçimlere, ayrıca İnternet Sitesindeki genel faaliyetlerinize ilişkin bilgileri toplamak ve analiz etmek suretiyle İnternet Sitemiz üzerinde kullanıcı profilinizi oluşturmak (bireysel ve/veya topluluk profilleri). Bu bilgiler mümkün olan hallerde, İnternet Sitesi aracılığıyla sağlanan bilgileri kişiselleştirmek ve tercih ve seçimlerinize uygun hale getirmek, ayrıca size ve ilgi alanlarınıza uygun düşecek bilgi ve reklamlarla hizmet sunmak, ilginizi çekebilecek kişiselleştirmiş tekliflerde bulunmak ve JONHSON’ın ilgilenebileceğinizi düşündüğü diğer internet siteleri/hizmetler hakkında bilgi vermek için kullanılacaktır. Bu işleme dâhil olan tüm algoritmalar, işlemin doğruluğunu sağlamak ve sapma kontrolünü yapmak için gereğince test edilmiştir.

Bu amaca yönelik işlem, çerez pop-up bandı ve/veya özel bir işaret kutusu aracılığıyla vereceğiniz onaya tabidir. Kişisel Verilerinizin bu amaçla JONHSON tarafından kullanılması için izin verme zorunluluğunuz yoktur ve izin vermemeniz sizin için herhangi olumsuz sonuç doğurmaz (yalnızca, İnternet Sitesindeki kullanıcı deneyiminizin daha fazla kişiselleştirilmesinden yararlanamazsınız). Ayrıca verilen onay sonradan cihaz ayarlarınızı değiştirerek veya yukarıda verilen adres üzerinden JONHSON ile iletişime geçerek geri alınabilir.

 1. Kullanıcıların İnternet Sitemizdeki yarışmalara veya ödüllere katılım göstermesi halinde, söz konusu yarışmalara dair düzenlemeler de dâhil olmak üzere,
 • JONHSON’ın belli türlerdeki Kişisel Verileri toplamasını ve/veya işlemesini gerektiren yasalara uymak için (“Uyumluluk”). JONHSON’a herhangi Kişisel Veri temin ettiğinizde, JONHSON bunları vergi, gümrük veya diğer hukuki zorunluluklara uymak adına Kişisel Verilerinizi elde bulundurmak ve yetkili makamlara bildirmek de dâhil olmak üzere, geçerli yasalara uygun olarak işlemek zorundadır. Söz konusu işlem bir hukuki zorunluluğa riayet için zorunlu olduğundan, verilerin bu amaçla işlenmesi için herhangi onay gerekmez (KVKK madde 5/2/ç).
 • İnternet Sitesinin herhangi suiistimalini veya İnternet Sitesi aracılığıyla gerçekleştirilen herhangi hileli faaliyetleri önlemek ve tespit etmek (“Suiistimal/Dolandırıcılık”). JONHSON’ın, (potansiyel suç amaçlı) hileli faaliyetleri veya İnternet Sitesinin istismarını önleme ve tespit etmedeki meşru menfaatlerini izleyebilmesi adına söz konusu amaçla işlem yapılması zorunludur.
 • Hizmet teminimizi analiz etmek ve iyileştirmek, İnternet Sitesini geliştirmek, JONHSON’ın pazarlama faaliyetlerinin ve hizmetlerinin etkinliğini değerlendirmek, JONHSON’ın kurumsal müşterileri ve kayıtlı kullanıcıları üzerinde istatistiksel ve demografik analizler gerçekleştirmek (“Matematiksel Analiz/Analytics”). JONHSON’ın İnternet Sitesinin gelişimi ve idaresindeki meşru menfaatlerini izlemesi ve İnternet Sitesinde sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi için söz konusu işlem gereklidir.
 • Kullanıcılardan İnternet Sitesinin kamusal sayfalarına göz atabilmeleri için Kişisel Veri temin etmeleri istenmez. Yukarıda bahsedilen amaçlara yönelik Kişisel Veri temini ise isteğe bağlıdır; ancak, (duruma göre, kayıt formunda belirtilenler gibi) istenen verileri sunmamak kullanıcıların kayıt işlemini tamamlamasını veya ilgili hizmetlerden yararlanmasını önleyebilir.
  • Dış Platformlar ile Bağlantı
   • Google Haritalar
   • Youtube Video Widget
  • İstatistiksel
   • Google Analytics
   • Facebook Reklamları Dönüşüm İzleme 
   • Google Ads Dönüşüm İzleme
  • İletişim Kanalları
   • Mailchimp
   • Web-Sitesi üzerindeki iletişim formları

Garanti Konusunda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Aşağıda belirtilen sorunların giderilmesi ücret karşılığında yapılır. Bu durumlar için garanti şartları uygulanmaz;

1) Kullanım hatalarından kaynaklanan hasar ve arızalar,

2) Malın tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma, taşıma vb. sırasında oluşan hasar ve arızalar,

3) Malın kullanıldığı yerin elektrik, su, doğalgaz, telefon vb. şebekesi ve/veya altyapısı kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,

4) Doğa olayları ve yangın, su baskını vb. kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,

5) Malın tanıtma ve kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar,

6) Malın, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununda tarif edilen şekli ile ticari veya mesleki amaçlarla kullanımı durumunda ortaya çıkan hasar ve arızalar,

 Mala yetkisiz kişiler tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmesi durumunda mala verilmiş garanti sona erecektir. Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

 

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

SATICI BİLGİLERİ              (Bundan sonra SATICI olarak anılacaktır.)

Ünvanı                          : Johnson Healt Tech Turkey Spor ve Sağlık Malz. Tic. A.Ş

Adres                           : Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. Windowsİst Tower No:26/3 Sarıyer İstanbul
Telefon                         :
E-posta                         : [email protected]

TÜKETİCİ BİLGİLERİ        (Bundan sonra TÜKETİCİ olarak anılacaktır.)

Adı Soyadı / Ünvanı       :

Teslimat Adresi :

Telefon                         :

E-posta                         :

İş bu sözleşmeyi kabul etmekle TÜKETİCİ, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2.TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

BAKAN                          : Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,

BAKANLIK                     : Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,

KANUN             : 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

YÖNETMELİK                 : Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)

HİZMET                         : Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,

SATICI                           : Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,

TÜKETİCİ                       : Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

SİTE                              : SATICI’ya ait internet sitesini,

SİPARİŞ VEREN              : Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

TARAFLAR                     : SATICI ve TÜKETİCİ’yi,

SÖZLEŞME                    : SATICI ve TÜKETİCİ arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

MAL                             : Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.

3.KONU

İşbu Sözleşme, TÜKETİCİ’nin, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

 

 1. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

4.1. Malın /Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. SATICI tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.

4.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.

 

Ürün Açıklaması

Adet

Birim Fiyatı

Ara Toplam
(KDV Dahil)

       

Kargo Tutarı

     

Toplam :

 

 

Ödeme Şekli ve Planı

Teslimat Adresi

Teslim Edilecek kişi

Fatura Adresi

Sipariş Tarihi

Teslimat tarihi

Teslim şekli

FATURA BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan

Adres
Telefon
Faks
Eposta/kullanıcı adı

Fatura Teslimİ :Fatura sipariş teslimatı sırasında E-fatura olarak TÜKETİCİ’nin e-posta adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.

 1. GENEL HÜKÜMLER

 

5.1. TÜKETİCİ, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. TÜKETİCİ’nin, Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından TÜKETİCİ’ye verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

5.2. Sözleşme konusu her bir ürün, aksi yazılı olarak belirtilmedikçe 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile TÜKETİCİ’nin yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki “ön görülen kargoya verilme ve/veya teslimat tarihi” kısmında belirtilen süre zarfında TÜKETİCİ veya TÜKETİCİ’nin gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün TÜKETİCİ’ye teslim edilememesi durumunda, TÜKETİCİ’nin sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. 

 

5.3. SATICI, sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine sağlam, standartlara uygun bir şekilde işin gereği olan bilgi ve belgeler ile işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. 

5.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan TÜKETİCİ’yi bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir. 

 

5.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli TÜKETİCİ’ye iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

5.6. TÜKETİCİ, sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

5.7. TÜKETİCİ, Sözleşme konusu ürünün TÜKETİCİ veya TÜKETİCİ’nin gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra TÜKETİCİ’ye ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmemesi halinde, TÜKETİCİ Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri TÜKETİCİ’ye ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

5.8. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu TÜKETİCİ’ye bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. TÜKETİCİ da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkına haizdir. TÜKETİCİ tarafından siparişin iptal edilmesi halinde TÜKETİCİ’nin nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. TÜKETİCİ’nin kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin TÜKETİCİ tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. TÜKETİCİ, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından TÜKETİCİ hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra TÜKETİCİ’nin hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, TÜKETİCİ, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

5.9. SATICININ, TÜKETİCİ tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla TÜKETİCİ’ye ulaşma hakkı bulunmaktadır. TÜKETİCİ, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

5.10. TÜKETİCİ, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, TÜKETİCİ’ye aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.

5.11. TÜKETİCİ ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün TÜKETİCİ’ye tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait hesap özeti yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini TÜKETİCİ’den talep edebilir. TÜKETİCİ’nin talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

5.12. TÜKETİCİ, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

5.13. TÜKETİCİ, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran TÜKETİCİ’yi bağlayacaktır.

5.14. TÜKETİCİ, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

5.15. SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler TÜKETİCİ’ye yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

5.16. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

5.15 https:/…/tr internet sitesini oluşturan tüm yazılımlara ilişkin kaynak kodu, veri kodu, yazılım ve sistem içerisindeki veri tabanı ve bunların geliştirilmiş versiyonları ve https://… internet sitesinde yer alan tüm ürünlerin üzerindeki 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21. maddesinde “İşleme”, 22. maddesinde “Çoğaltma”, 23. Maddesinde “Yayma”, 24. maddesinde “Temsil” ve 25. maddesinde “İşaret Ses ve/veya Görüntü Nakline Yarayan Araçlarla Umuma İletim” hakları adı altında düzenlenen mali hakların tamamı üzerinde ve aynı kanunun 14. maddesinde “Umuma Arz Salahiyeti”, 15. maddesinde “Adın Belirtilmesi Salahiyeti” ve 16. maddesinde “Eserde Değişiklik Yapılmasını Men Etme” adı altında düzenlenen manevi hakları kullanma yetkisi dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm fikri mülkiyet hakları (telif hakkı ve sair hak) yer, süre, içerik, mecra ve sayı sınırı olmaksızın, münhasıran SATICI’ya aittir ve SATICI’nın yazılı açık onayı olmadan kopyalanamaz, tamamı ya da bir kısmı üzerinde işleme veya tersine mühendislik yapılamaz; asıl ve/veya işlenecek halinin/ tamamını veya bir kısmını doğrudan veya dolaylı olarak çoğaltılamaz; herhangi bir şekil veya yöntemle yayılamaz; doğrudan doğruya veya işaret, ses veya resim nakline yarayan araçlarla umumî mahallerde temsil suretiyle faydalanılamaz; dijital ortamlarda ve/ veya mobil araçlarla kullanılamaz, umuma iletilemez ve üçüncü kişilerin erişimine sunulamaz; Sözleşme tarihinde bilinen ve Sözleşme tarihinden sonra geliştirilecek teknik olanaklarla üretilecek veri taşımaya yarayan araçlara kaydedilemez; her türlü görsel-işitsel eser içerisinde kullanılamaz ve Sözleşme tarihinde bilinen veya ileride geliştirilecek yöntemlerle, işaret-ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla veya yeniden yayınlanmak suretiyle umuma iletilemez, sergilenemez, değiştirilemez, uyarlanamaz ya da tercüme edilemez.

 

 1. GEÇERLİLİK SÜRESİ

İşbu formda yer alan ürün ya da hizmete ilişkin olarak tüketiciye sunulan tüm bilgiler ve vaatler kampanya yayın süresi kadar geçerli olup bu günden sonra SATICI tarafından işbu formda verilen bilgi ve vaatlerle bağlı kalınmadığı ihtar olunur. Kampanya yayın süresi sonunda TÜKETİCİ tarafından satın alınmış ürün ya da hizmetin SATICI’nın tedarikçi firma stoklarında olmaması ve eşit kalitede ve fiyatta muadil ürünün de bulunmaması halinde SATICI’nın, TÜKETİCİ’nin ödemiş olduğu bedeli iade etme hakkı saklıdır.

 1. CAYMA HAKKI

7.1. TÜKETİCİ; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, malı teslim aldığı veya TÜKETİCİ tarafından gösterilen üçüncü kişinin malı teslim aldığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar. Ancak TÜKETİCİ, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

TÜKETİCİ’nin cayma hakkını kullanması halinde, süresi içerisinde yapılan cayma beyanından sonra,

 1. Montaj ve/veya kurulum gerektirmeyen küçük ürünler için satın almış olduğu ürünü SATICI’nın anlaşmalı olduğu Kargo firması yolu ile yukarıda anılan bildirimin yöneltildiği tarihten itibaren 10 (on) gün içerisinde SATICI’ya veya sağlayıcıya veya yetkilendirmiş olduğu kişiye geri gönderilmesi gerekmektedir. TÜKETİCİ cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi ilettiği tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malı SATICI’ya veya sağlayıcıya veya yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermediği durumda, cayma hakkı talebi geçersiz sayılacaktır.

 

 1. Montaj ve/veya kurulum gerektiren ürünler için SATICI’nın çağrı merkezinin yönlendirdiği SATICI yetkilileri tarafından söz konusu ürün iade alınır.

İade ürünün anlaşmalı kargo firması ile gönderilmesi halinde cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ya ait olacaktır. Cayma hakkının kullanımında SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firması dışında ürün iade gönderimi olması halinde iade gönderi kargo masrafları TÜKETİCİ tarafından karşılanacaktır.

SATICI, Cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli, tüketiciye hiçbir masraf yüklemeksizin iade eder.

ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir. 

 

7.2. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

 

 1. CAYMA HAKKININ İSTİSNALARI

Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, TÜKETİCİ aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz,

 1. a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler,
 2. b) TÜKETİCİ’nin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler,
 3. c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler, niteliği itibarıyla; tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar,

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler,

 1. d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler,
 2. e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler,
 3. f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler,
 4. g) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya TÜKETİCİ’ye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler,
 5. h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, TÜKETİCİ’nin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

9- GARANTİ VE TAMİR SÜRESİ

9- GARANTİ VE TAMİR SÜRESİ

Garanti süresi; malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlar ve en az iki yıl ve/veya ilgili yönetmelikte belirtilen süre kadardır.

Başka bir süre öngörülmediği takdirde garanti süresinin 2 yıl olduğu kabul edilir. Malın arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi, azami tamir süresini geçemez.

 1. İSTİSNA

İşbu mesafeli satış sözleşmesinde yer alan ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında kalan ve tüketicilere hukuki koruma sağlayan madde hükümleri, sadece alıcının Tüketici olduğu hallerde geçerli olarak hüküm ifade edecek olup; alıcının 6502 sayılı kanun kapsamında tüketici sayılmadığı hallerde taraflar arasında hüküm ifade etmeyecektir.

 1. YÜRÜRLÜK

TÜKETİCİ, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede TÜKETİCİ tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür

 1. YETKİLİ MAHKEME

Bu sözleşmeden ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dâhil) kesin delil oluşturur. TÜKETİCİ; şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ve ilgili mevzuat gereğince ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde yetkili Tüketici Hakem Heyetlerine, bu değerleri aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’ne yapabilir.

 

SATICI

 

TÜKETİCİ

 

Cayma Hakkı

Müşteri, Sözleşme’nin kurulmasını müteakip on dört (14) gün içinde, herhangi bir neden belirtmeksizin, ve cezai şart ödemeden cayma hakkına sahiptir (aşağıdaki madde 17.3’te belirtilen cayma hakkının kullanılamayacağı ürün grubu için düzenlenen sözleşmeler hariç olmak üzere).

Satın alınan ürünler Sürat ve/veya Horoz Kargo şirketi aracılığıyla ücretsiz olarak iade edilebilir.

Cayma süresi Müşteri veya müşterinin belirlediği üçüncü bir kişi (kurye dışında) tarafından ürünlerin zilyetliği devralındıktan on dört (14) gün sonra ya da tek sipariş ile birden fazla ürünün ayrı ayrı teslim edildiği durumda, Müşteri veya müşterinin belirlediği üçüncü bir kişi (kurye dışında) tarafından en son ürünün zilyetliği devralındıktan on dört (14) gün sonra sona erer.

Bu cayma hakkını kullanabilmek için, Müşteri cayma hakkını kullanmak istediğini ve Sözleşmeyi fesih kararını Jonhson’a, yazılı bildirim veya internet sitesi üzerinden sunulan diğer araçlarla bildirmelidir. Müşteri, Jonhson’ı ilgili dokümanın imzalı bir kopyasını [email protected] sayfasındaki kanallardan gönderebilir.

Müşterinin cayma hakkını süresinde kullanabilmesi için, hakkın kullanım süresi bitmeden önce cayma hakkını kullanmak istediğine dair Jonhson’ı bilgilendirmesi yeterlidir.

Cayma hakkının kullanımı halinde, ürünün iadesi cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirim tarihinden itibaren on (10) gün içinde herhangi bir Jonhson mağazasına elden veya kargo yoluyla yapılabilir.

Müşteri, herhangi bir sorusu olması halinde, internet sitesindeki iletişim formundan veya … numaralı ücretsiz müşteri hizmetleri hattından veya cep telefonunuzdan (maliyeti müşterinin mobil operatörüne göre değişecektir) … numarasını arayarak ulaşabilir.

Geri ödeme herhangi bir gecikme olmaksızın, cayma hakkının kullanımına dair bildirimin alınmasından itibaren on dört (14) günü geçmeyecek şekilde yapılır.

Müşterinin tercih ettiği seçili iade yöntemine bakılmaksızın, kargo yoluyla iadeler, Jonhson’ın seçtiği bir kurye tarafından yapılmazsa, Jonhson’ın maruz kalacağı ekstra masraflar, müşteriye geri ödenecek miktardan düşülecektir.

Siparişinizin teslimatını takiben; yasal ya da sözleşmeden doğan cayma hakkını kullanmak istediğiniz ve Jonhson tarafından sunulan iade seçeneklerinden herhangi birini kullanmadığınız (şirket tarafından belirlenen kurye şirketi dışında) takdirde; iade edilecek ürünlerin transferini müşterinin kendisinin organize ederek, kendi kurye şirketi vasıtası ile göndermesi durumunda, Jonhson tarafından kaynaklanmayan sebeplerden dolayı söz konusu iadelerde meydana gelebilecek zarar ve risklerden sorumluluk tamamen tarafınıza ait olacak olup, bu şekilde iadelerden Jonhson kesinlikle sorumlu olmayacaktır.

İade paketinin içeriğinde Jonhson tarafından kaynaklanmayan bir hata olması durumunda, paketin tarafınıza iadesinin yapılacağını ve ilgili masraflardan sizin sorumlu olacağınızı bilgilerinize sunarız.

Cayma Hakkını Kullanmanın Sonuçları

Müşterinin Sözleşmeyi feshetmesi halinde,  Jonhson, müşteriden aldığı bütün ödemeleri teslimat masrafları da dâhil (Jonhson’ın sunduğu en az maliyetli olan standart teslimat türü dışında bir teslimat türü seçildiğinde ortaya çıkacak ek masraflar hariç) müşteriye iade eder.

Jonhson, müşterinin satın alma işlemi için kullandığı ödeme yönteminin aynısını kullanarak geri ödeme yapar ve hiçbir durumda, böyle bir geri ödemenin sonucunda Müşteri herhangi bir ek ücret ödemeyecektir.

Müşteri, Jonhson’a ürünleri, Türkiye’deki herhangi bir Jonhson mağazasında veya Jonhson tarafından belirlenen kargo şirketi aracılığıyla, herhangi bir gecikme olmaksızın, cayma hakkının kullanımına dair bildirimden itibaren on (10) günü geçmeyecek şekilde iade etmelidir. Müşteri, bu on (10) günlük süre sona ermeden ürünleri geri göndermeli veya iade etmelidir.

Müşteri, yalnızca ürünlerin mahiyeti, özellikleri ve işleyişi için gerekli olan herhangi bir kontrolün ötesine geçen değer azalmalarından sorumlu olur.

MONTAJ GEREKTİREN VE GEREKTİRMEYEN ÜRÜNLERDE CAYMA HAKKI

A)Montaj ve/veya kurulum gerektirmeyen küçük ürünler için satın almış olduğu ürünü SATICI’nın anlaşmalı olduğu Kargo firması yolu ile yukarıda anılan bildirimin yöneltildiği tarihten itibaren 10 (on) gün içerisinde SATICI’ya veya sağlayıcıya veya yetkilendirmiş olduğu kişiye geri gönderilmesi gerekmektedir. TÜKETİCİ cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi ilettiği tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malı SATICI’ya veya sağlayıcıya veya yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermediği durumda, cayma hakkı talebi geçersiz sayılacaktır.

 1. Montaj ve/veya kurulum gerektiren ürünler için SATICI’nın çağrı merkezinin yönlendirdiği SATICI yetkilileri tarafından söz konusu ürün iade alınır.

Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Haller

Aşağıdaki ürünlerden herhangi birinin teslimatına ilişkin sözleşmelerde Müşteri cayma hakkını kullanamaz:

 1. Müşterinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda özel olarak hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
 2. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 3. 14 günlük cayma hakkı geçtikten sonra yapılan başvurular

Müşteri, Teslimat sonrasında, durumlarını, özelliklerini ve işlevlerini saptamak için ürünleri eline alarak kontrol edebilir. Ürünleri kabul edilebilir şekilde ele alma, mağazalarda makul düzeyde kabul edilebilir bir süreçtir. Eğer müşterinin gözden geçirme eylemi kabul edilebilir makul düzeyin ötesine geçer ve ürünler hasar görürse ya da değerleri azalırsa, bu farkı Jonhson, cayma hakkının kullanımı sırasında müşteriye yapılacak geri ödemeden mahsup edebilir ya da Müşteri ürünlerin azalan değerlerine denk bir miktarı Jonhson’a ödemek durumunda kalabilir.

Müşteri; ürünleri, orijinal paketleri, talimatları ve diğer belgeleriyle birlikte Jonhson’a iade etmelidir. Her halde Müşteri, ürünü iade ederken, ürün teslim edildiğinde alınan faturayı veya e-fatura/e-arşiv mevzuatının gerektirdiği ilgili belgeyi ürün ile birlikte göndermelidir.

Müşteri siparişi aldığında cayma hakkının nasıl kullanılabileceğine dair özet bilgi Müşteri ile paylaşılacaktır.

İadeler

 1. a) Herhangi bir Jonhson mağazasında iade

Müşteri, herhangi bir ürünü, iade etmek istediği ürün grubunun aynısına sahip olan, ürünü aldığı ülkedeki herhangi bir Jonhson mağazasına iade edebilir. Böyle durumlarda, Müşteri mağazaya gitmeli ve ürünü ve onunla birlikte teslim edilen faturayı ya da e-fatura/e-arşiv mevzuatının gerektirdiği ilgili belgeyi sunmalıdır.

 1. b) Kargo yoluyla iade

Jonhson’ın belirlediği kargo şirketi yoluyla ürün iade edileceği zaman, müşterinin ürünü teslim etme işlemini organize etmek için internet sitesindeki form yoluyla Müşteri, Jonhson’a ulaşmalıdır. Müşteri, ürünü aynı paket içinde göndermelidir. Üye olmadan herhangi bir ürün satın alınması halinde, …. numaralı ücretsiz müşteri hizmetleri hattından telefon vasıtasıyla da kargo yoluyla iade talep edilebilir.

Yukarıdaki seçeneklerin hiçbiri Müşteri için herhangi bir ek ücret doğurmaz.

Müşteri, mevcut ücretsiz iade yöntemlerinden hiçbirini kullanmak istemezse, iade masraflarına katlanması gerekmektedir. Müşteri, ürünleri Jonhson’a alıcı ödemeli olarak iade etmek isterse, buna bağlı maliyetlerden Müşteri sorumlu olabilecektir.

Jonhson, ürünleri inceledikten sonra, ödenen tutarların geri ödenmesi için müşterinin hakkı olup olmadığı hususunda müşteriyi bilgilendirecektir. Geri ödeme, cayma hakkı yasal süresi içinde kullanıldığında ve ilgili paketi oluşturan tüm ürünler iade edildiğinde yapılır. Geri ödeme mümkün olan en kısa zamanda ve her durumda, cayma niyetinin Jonhson’a bildirildiği tarihten itibaren on dört (14) gün içinde yapılır. Geri ödeme daima satın alma işleminde kullanılan ödeme yöntemi kullanılarak yapılır.

Ürünleri yukarıda belirtilen şekilde iade etmenin risklerinden Müşteri sorumludur.

Çerezler Hakkında Bilgi

Çerez Nedir?

Çerez bir web sayfasının bilgisayarınıza, telefonunuza ya da herhangi başka bir cihazınıza o web sitesini ziyaretinizle ilgili bilgiler toplamak için yerleştirdiği küçük metin dosyasıdır. Çerezler ziyaretiniz sırasında yapacağınız taramaları kolaylaştırmak ve siteyi kullanıcı dostu kılmak için gereklidirler ve cihazınıza herhangi bir zarar vermezler.

Bu Politika belgesinde bu web sitesinde kullanılan ana bilgi depolama metodu olarak “Çerezler” genel terimi kullanılırken tarayıcının “Lokal Depolama” alanı da Çerezlerle aynı amaçlarla kullanılır. Bu bölümde yer alan tüm bilgiler bu “Lokal Depolama” için de geçerlidir.

Bu Web Sitesinde Çerezler Ne İçin Kullanılır?

Çerezler web sitemizin işleyişinin ana unsurlarından birisidir. Çerezlerin ana amacı web sitemizi ziyaret tecrübenizin iyileştirilmesidir. Örneğin gelecekteki ziyaretleriniz için o anki ziyaretinizde yaptığınız tercihlerin (dil, ülke vs.) hatırlanması için kullanılırlar.

Çerezler tarafından toplanan bilgiler kullanım kalıplarının ve rakamlarının değerlendirilmesi yoluyla sitenin kullanıcıların bireysel tercihlerine uygunluğunu, daha hızlı aramaları vs. geliştirmemizi sağlarlar.

Eğer önceden sizi bilgilendirerek rızanızı almışsak zaman zaman kendi web sitemizden veya üçüncü taraf web sitelerinden ya da başka araçlarla gezinme alışkanlıklarınızın analizine dayalı reklamlar göstermemize imkân verecek olan bilgiler toplamak için Çerezler, etiketler veya diğer benzer araçları kullanabiliriz.

Bu Web Sitesinde Çerezler Ne İçin KULLANILMAZ?

Adresiniz, şifreniz, kredi ya da debit kart bilgileriniz gibi hassas şahsi nitelikteki bilgileri kullandığımız çerezlerde depolamayız.

Çerezlerde depolanan bilgileri kim kullanır?

Web sitemizi ziyaretleri sırasındaki kullanıcıların deneyimini iyileştirmek amacıyla tarafımızdan talep edilen hizmetleri sunmak için harici kuruluşlar tarafından kullanılan ve yönetilen ve aşağıda “üçüncü taraf çerezleri” olarak tanımlananlar hariç web sitemizdeki Çerezlerde depolanan bilgiler özel olarak yalnızca bizim tarafımızdan kullanılırlar. Bu “üçüncü taraf çerezleri“nin ana kullanım amaçları erişim istatistikleri elde etmek ve gerçekleştirilen ödeme işlemlerinin güvenliğini garanti etmektir.

Bu Web Sitesinde Çerez Kullanımını Nasıl Önleyebilirim?

Yukarıda belirtilen sınırlamaları göz önünde bulundurarak bu web sayfasında Çerez kullanımını önlemeyi tercih ederseniz öncelikle tarayıcınızdaki çerez kullanım özelliğini devre dışı bırakmanız sonra da bu web sitesiyle ilişkilendirilen kaydedilmiş çerezleri silmeniz gerekecektir.

Çerez kullanımını önleme seçeneğini dilediğiniz herhangi bir anda kullanabilirsiniz.

Çerez Kullanımını Nasıl Devre Dışı Bırakıp Önleyebilirim?

Aşağıda belirtilen adımları izleyerek tarayıcınızın ayarlarını değiştirmek suretiyle bu web sitesinde kullanılan çerezleri dilediğiniz herhangi bir anda sınırlandırabilir, bloke edebilir ya da silebilirsiniz. Her tarayıcının ayarlar menüsü farklı olduğundan Çerezler normal olarak “Tercihler” ya da “Araçlar” menüsünde yapılandırılabilirler. Çerezlerin yapılandırılması hakkında daha fazla bilgi için lütfen tarayıcının “Yardım” menüsünü inceleyin

Aşağıdaki yöntemleri kullanarak çerezlere izin verme ve reddetme imkânını kullanabilirsiniz:

Google Chrome

:

Tarayıcınızın adres bölümünde yer alan, “kilit işareti”ni tıklayarak, “çerezler” sekmesinden çerezlere izin verebilir veya engelleyebilirsiniz.

Internet Explorer

:

Tarayıcınızın sağ üst bölümünde yer alan “Araçlar” bölümünden güvenlik sekmesini tıklayarak “izin ver” veya “izin verme” şeklinde çerezleri yönetebilirsiniz.

Mozilla Firefox

:

Tarayıcınızın sağ üst köşesinde yer alan “menüyü aç” sekmesini tıklayınız. “Seçenekler” görselini tıklayarak “Gizlilik ve Güvenlik” butonunu kullanarak çerezleri yönetebilirsiniz.

Opera

:

Tarayıcınızın “Tercihler” bölümünde “Gelişmiş”i seçerek “çerezler” bölümünden çerez yönetimini yapabilirsiniz.

Safari

:

Telefonunuzun “Ayarlar” bölümünden “safari” sekmesini seçip, “Gizlilik ve Güvenlik” Bölümünden tüm çerez yönetiminizi yapabilirsiniz.